Gesloten Seizoen Voor Kwie Kwie Vanaf 1 April | Suriname Today


In Suriname is momenteel het gesloten seizoen voor kwie kwie visserij van kracht. Dit seizoen loopt vanaf 1 april 2023. Tijdens deze periode is het verboden om op kwie kwie te vissen, omdat dit de voortplanting van de vissoort zou kunnen verstoren.

De kwie kwie is een populaire zoetwatervis in Suriname en wordt veel gevangen voor consumptie. Het is echter belangrijk om het gesloten seizoen te respecteren, zodat de vispopulatie kan blijven groeien en de visserij duurzaam blijft.

Overtreding van de regels kan leiden tot boetes en inbeslagname van de vissersboten en -uitrusting. De Surinaamse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het gesloten seizoen wordt nageleefd en dat de kwie kwie populatie beschermd blijft.

Het is belangrijk dat alle vissers en consumenten zich bewust zijn van het belang van het gesloten seizoen en zich hieraan houden, zodat de kwie kwie populatie gezond blijft en we nog lang kunnen blijven genieten van deze heerlijke vis.

Een reactie posten

0 Reacties