Het omzetten van SRD's in Valuta door kleine spaarders zorgt voor onrust

Op dinsdag gaf de president van Suriname, Chan Santokhi, een update over de voortgang van de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoewel hij niet specificeerde wanneer de beoordeling die gepland stond voor maart zou plaatsvinden, benadrukte hij dat de gesprekken tussen Suriname en het IMF nog steeds gaande zijn.


Santokhi reageerde op geruchten dat het IMF de samenwerking met Suriname zou stopzetten en benadrukte dat dergelijke berichtgeving voor onrust kan zorgen bij kleine spaarders, die hun SRDs willen omzetten in vreemde valuta. Hij verzekerde het publiek dat zowel Suriname als het IMF zich blijven inzetten om samen te werken en dat er dagelijks gesprekken plaatsvinden om eventuele problemen op te lossen.

Het staatshoofd benadrukte dat de afspraken met het IMF in lijn zijn met het Herstelplan, de begroting en het samenwerkingsprogramma. Het omvat onder andere de afbouw en ombuiging van subsidies, het beperken van leningen en het niet vastzetten van de koers, tenzij er strenge voorwaarden worden nageleefd en reserves worden opgebouwd door de Centrale Bank van Suriname.

Kortom, de onderhandelingen tussen Suriname en het IMF lopen nog steeds en er wordt hard gewerkt om eventuele problemen op te lossen. Beide partijen zijn toegewijd aan de samenwerking en werken samen om de economie van Suriname weer op de rails te krijgen.

Een reactie posten

0 Reacties