Voor komend schooljaar geen centrale registratie, uw kind wordt ingeschreven of blijft ingeschreven

Voor het komend schooljaar 2020/2021 heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geen centrale registratie periode. Dit zei onderwijsdirecteur Natasia Bennanon op de COVID-19 persconferentie van woensdag 8 juli 2020.


“U begrijpt dat bij de centrale registratie er grote groepen mensen bij elkaar komen. Vanwege de COVID-19 situatie kunnen wij dat nu niet hebben. Om te voorkomen dat ouders in groten getale naar de centrale registratie moeten komen, hebben wij als ministerie maatregelen getroffen dat uw kind ingeschreven wordt of ingeschreven blijft”, zei de onderwijsfunctionaris. Het is zo dat ieder kind dat aangemeld wordt onderwijs zal genieten. Die verzekering werd gegeven door de directeur. “Het ministerie zal er alles aan doen dat elk kind wordt geplaatst.”

De laatste hand wordt gelegd om het schooljaar 2019/2020 goed af te sluiten. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt degelijk rekening gehouden met de leerlingen om hen een reële kans te geven het schooljaar af te ronden en in het bezit te zijn van een diploma. Ook bij de lagere leerjaren worden de nodige voorbereiding getroffen, evaluaties worden gepleegd en leerlingen worden opgeroepen, met inachtneming van de COVID-maatregelen, op school te komen om cijfers te bespreken om te kijken of zij het gehaald hebben. Deze informatie gaf de directeur van het ministerie, Natasia Bennanon, tijdens de COVID-19 persconferentie.

Voor wat betreft leerlingen van de toets- en examenklassen, zullen die een afronding examen moeten afleggen om het diploma te behalen. De organisatie en het opstellen van de toetsen en examens ligt in handen van het Examenbureau. Dit bureau is de instantie die belast is met toetsen en examens binnen het onderwijs. Momenteel is het opstellen van de toetsen en examens in de afrondende fase.

Een reactie posten

0 Reacties