Ex RGB-directeur langer in functie gebleven zodat ‘Cultuurtuin’ beschikkingen doorgedrukt kunnen worden

Op dinsdag 15 juli 2020 zijn er terreinen ingeschreven in het register door de hypotheekbewaarder.  Het gaat omtrent de terreinen die bekend zijn als ‘Cultuurtuin’. Dit is die uitgegeven was voor bebouwing en bewoning. Er ontstond een tumult toen men was begonnen met ontbossing van de oeroude bomen in het gebied. 


Ex-RGB-directeur Leandra Woei had de opdracht gegeven om de beschikkingen op te maken. Dit is vervolgens gegaan naar de minister van RGB voor ondertekening. Op 15 juli zou Woei vermoedelijk beginnen bij MI-Glis maar dat was niet zo. Woei die op 8 juli 2020 is benoemd tot directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis), heeft gewoon doorgewerkt op het ministerie van RGB. Waarschijnlijk heeft Woei de laatste bulk beschikkingen laten tekenen door Mike Noersalim. 

De bewaarder van het Management Instituut GLIS (MI-GLIS), mr. Glenda Heikerk die belast is met het bewaren van de openbare registers benadrukt dat er niet vertraagt mag worden met het verrichten van overschrijvingen, inschrijvingen of plaatsen van aantekeningen en doorhalingen in de registers,  maar onmiddellijk overgaan tot overschrijving. Indien de bewaarder bijvoorbeeld vertraagt of inhoudelijk niet goed beoordeeld dan krijgen ze een rechtszaak. Volgens mr. Glenda Heikerk heeft Glis niets verkeerd gedaan, want daarvan zijn er twee aspecten, omdat MI-Glis met de grondregistratie belast is en niet met de gronduitgifte. Volgens de wet is de bewaarder ook verplicht om aangeboden aktes en beschikkingen zo snel mogelijk over te schrijven. 

Procedure 
“De procedure is dat een stuk wordt aangeboden aan het kantoor van de bewaarder en in dit geval is er een bulk aan uitgifte aangeboden door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Het moment dat het is aangeboden, krijgt de indiener een strookje en dan wordt er dan gelet op vorm en tekstuele fouten of juridische correctheid, indien er fouten zijn wordt het teruggestuurd naar ministerie van RGB met een waarschuwing dat er gerectificeerd moet worden. Wanneer alles in orde is, worden de zegelrechten betaald en dan gaat de beschikking naar het dagregister en daar wordt het in bewaring genomen door GLIS”, zegt de bewaarder. 

Ter verduidelijking zegt Heikerk, dat wanneer de stukken in bewaring zijn genomen, deze als eerst voorzien worden van een datum en dat is de datum waarop het stuk is aangeboden. De stukken worden dezelfde dag verwerkt wanneer die zijn aangeboden en dan worden ze geboekt in het dagregister en bij afsluiting tekent de bewaarder het dagregister. Vervolgens gaan de stukken voor verdere verwerking, zodat ze kunnen worden geboekt in het straat register. “Bij het voorzien van het straat register kom je soms tot de ontdekking, dat er kadastrale onjuistheden kunnen zijn of je kan ontdekken dat een gebied bestemd is voor natuurbehoud, er wordt dan onderzocht aan de hand van de ‘moederkaart’ als die kadastrale gegevens onjuist zijn, dan wordt er een melding van gemaakt en dan krijgt het ministerie van RGB een waarschuwing om de zaak te corrigeren’’, zegt Heikerk. 

De bewaarder zegt dat zij na onderzoek ervan op de hoogte was dat het om uitgifte ging van de Cultuur-tuin. Zij heeft dan toen aangegeven dat de gronden vrij domein zijn en niet ter beschikking gesteld aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het ministerie van RGB heeft erop geattendeerd rekening daarmee te houden en gezegd dat het voornamelijk gaat om de Cultuurtuinlaan. 
De overheid moet beslissen als zij dit gebied tot beschermd gebied aanmerken of zij kunnen ook gewoon het besluit nemen om de gronden in te trekken”, aldus de bewaarder. Daarom heeft Heikerk kenbaar gemaakt, dat zij als bewaarder van MI-Glis in deze zaak alleen het ministerie erop kan wijzen, dat het om het gebied Cultuurtuin gaat en verder heeft zij geen invloed.

Een reactie posten

0 Reacties