Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

Diepgaand onderzoek gaande in zaak Cultuurtuin

Personen die aangesproken zijn in de zaak van Cultuurtuin, geven aan dat ze niets eens op de hoogte waren dat zij daar in aanmerking waren gekomen van een perceel. Pas via social media werden ze verrast toen ze hun namen zagen op dat lijst van de leden aan wie de percelen zijn toegekend. 


Er wordt een diepgaand onderzoek ingesteld naar deze zaak, zegt minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer. Al op de dag van de beëdiging van de nieuwe ministers werd deze zaak onder mijn aandacht gebracht. Ik heb al alle stukken en relevante documenten opgevraagd en zoek dit tot de bodem uit. In het weekend zijn ook juristen van het ministerie ingeschakeld om deze zaak tegen het licht te houden.

Er wordt onderzoek gedaan naar de uitgifte van bouwpercelen in de Cultuurtuin. Net twee dagen voordat de ministers zouden aftreden werd de beschikking getekend door minister Noersalim van de desbetreffende instantie. Twee dagen later na de ondertekening werden er al acties ondernomen tot het ontbossen.

De bewindsvrouw heeft gistermiddag een ontmoeting gehad met alle afdelingshoofden en andere functionarissen die betrokken zijn bij deze zaak. Ze heeft de mensen zoveel mogelijk aan het woord gelaten om informatie te verzamelen. Inmiddels heeft zij alle grond- beschikkingen in deze zaak op haar bureau. Er moeten nog enkele documenten zoals brieven en adviezen van districtscommissarissen boven tafel komen.

Intussen blijkt dat ongeveer twintig begunstigden de percelen reeds bij de hypotheekbewaarder hebben ingeschreven. Met deze personen zal ook gesproken worden. Pokie zegt dat alvast onderzocht zal worden welke personen die delen in de dubieuze gronduitgifte al over domeingrond beschikken. Wie al een perceel van de overheid heeft gekregen wordt zonder pardon van de lijst geschrapt. Personen die buiten hun schuld en medeweten om in de gewraakte verkaveling zijn opgenomen en bij wie goeder trouw wordt verondersteld, zullen indien gewenst met een andere locatie gecompenseerd worden zoals de wet voorschrijft. "De wet zegt dat je moet compenseren als je bijvoorbeeld in algemeen belang een bepaald besluit neemt waardoor personen in hun recht of belang geschaad worden."

Het is zo goed als zeker dat de grondbeschikkingen worden ingetrokken, laat de bewindsvrouw doorschemeren. Echter, ze wil eerst dat via onderzoek de onderste steen naar boven wordt gehaald. Daarna zal ze advies uitbrengen aan de president en neemt de regering een collectief besluit over deze zaak. Maar nu al is, aldus Pokie, duidelijk dat niet alle wettelijke procedures vanaf aanvraag tot uitgifte zijn gevolgd. "Mensen die al jaren een grondaanvraag hebben liggen, worden niet eens door het ministerie gebeld, maar in dit geval doen mensen op 20 juni een aanvraag en 8 juli is alles oké", schetst zij een beeld van de onregelmatigheid tegenover de Ware tijd.Reacties

Populaire posts van deze blog

Salarisverhoging van min. SRD 4000,- voor leerkrachten in Suriname?

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen