Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

5000 vierkante meter bos is ‘weggedozerd’ bij cultuurtuin, milieuorganisaties en bedrijfsleven komen in actie

Milieuorganisaties en bedrijfsleven, zijn opgelucht dat de nieuwe regering het behoud van de Cultuurtuin nu al als een van haar aandachtspunten heeft. Want wat er te gebeuren stond met de Cultuurtuin, gaat zelfs de meest zachtmoedigen, als het betreft het goedpraten van milieuvernietiging en vernietiging van ons erfgoed, te ver! Genoeg is genoeg! Het moest er eens van komen!
De geplande verkaveling van de Cultuurtuin waar in het diepste geheim reeds een 5000 vierkante meter bos is ‘weggedozerd’, doet milieuorganisaties, bedrijfsleven en burgers de haren te berge rijzen. Als er één opvallend iets over de politiek van de scheidende regering gezegd kan worden, is het wel, dat ze niet opgevallen is door belangstelling voor het behoud van de natuur. Veel milieuorganisaties waren door het soms niet-transparante overheidsbeleid met betrekking tot milieuvraagstukken een ‘sta in de weg’ bij het (niet) nemen van beslissingen in het algemeen belang en in het belang van natuurbehoud.

Wat in het binnenland aan ontbossing door houtkap en illegale mijn activiteiten gebeurt, is ten hemel schreiend. Milieukwesties leken onoplosbaar door handelingen die bijna ongrijpbaar waren door beleid dat ver te zoeken en allesbehalve transparant was. Het woord ‘handhaving’ scheen niet in het woordenboek van sommige van de intussen afgetreden regeringsfunctionarissen voor te komen!

Op 14 juli jl. werden stukken ter uitgifte van de Cultuurtuin getekend door de scheidende minister Mike Noersalim. Hij was toen waarnemer op het Ministerie van ROGB en volgens de ethische regels ‘demissionair’. Dat twee dagen later werd begonnen de Cultuurtuin te laten ontbossen, slaat echt alles. Het riekt naar haastwerk, verregaande corruptie en lak hebben aan normen en waarden, goed bestuur en liefde voor de natuur!

Het belang van de Cultuurtuin, als uniek stukje bos, midden in Paramaribo, hoeft geen betoog. Het is niet zomaar een bos. Het ademt ons verleden uit, het is onze trots, het behoort tot ons cultureel erfgoed. Deze botanische tuin werd in 1908 door het gouvernement in Paramaribo aangelegd om er te experimenteren met exotische plantensoorten. Er staan honderden unieke, zeer oude bomen, die alleen nog op deze plek voorkomen.

Dit stukje natuur moet te allen tijde behouden blijven. Dit park vol flora en fauna is een trekpleister voor toeristen, vogel liefhebbers, bomen- en plantenkenners en van educatieve waarde voor onderzoekers en studenten. In de loop der tijd is de Cultuurtuin een recreatiegebied geworden en genieten bezoekers en sporters van dit bosrijke gebied. De nakomelingen van de voormalige Javaanse medewerkers van de proeftuin wonen nog op het aangrenzend terrein in de Kampong. Er zijn enkele sportvelden, de Paramaribo Zoo, de trimbaan, het dierenasiel, de Stg Wiesje…

De vraag rijst: ‘Hoever gaan we door, onder het mom van ontwikkeling, met het vernietigen van onze natuur? Hoe halen mensen het in hun hoofd om met name dit stuk bos dat een weerspiegeling is van ongereptheid en schoonheid te vernietigen voor een stukje eigen belang?’ Een groep bezorgde milieu liefhebbers heeft zich daarom op 16 juli begeven naar de Cultuurtuin om de verkaveling activiteiten te stoppen. Op initiatief van Conservation International Suriname werd door een security bedrijf bewaking ingezet om te voorkomen dat na vertrek van de groep, de ontbossing activiteiten weer zouden beginnen.

Onderstaande milieuorganisaties, particulieren en bezorgde burgers, verzetten zich ernstig tegen de verdere vernietiging van dit unieke stukje bos. Zij zullen alle hen ten dienste staande, legale middelen gebruiken om dit geweld tegen onze natuur te helpen stoppen. Zij roepen dan ook alle rechtgeaarde Surinamers, particulieren, het bedrijfsleven, natuurliefhebbers en de media op om zich te scharen achter dit initiatief voor behoud van de Cultuurtuin en de verantwoordelijken voor deze vernietiging zichtbaar te maken.

Ten slotte spreken zij grote waardering en respect uit voor de pas aangetreden minister, mevrouw D.Pokie, die volgens berichten in de media voortvarend te werk gaat en een diepgaand onderzoek heeft gelast in deze controversiële en onverkwikkelijke zaak. Zij doen een ernstig beroep op haar om met onmiddellijke ingang bovengenoemde beschikkingen in te (laten) trekken en vervolgens over te gaan tot de nodige handelingen om de 21 hectare waarover de Cultuurtuin nog beschikt, een bestemming te geven als natuurgebied en onder beheer te plaatsen van de Stichting Natuurparken (Stinapa). Zij kan daarbij rekenen op de ondersteuning van grote delen van de samenleving, vermeld starnieuws.

Namens de onderstaande milieuorganisaties en bedrijven:
1. Stg. Samarja (Anwar Alibux)
2. ProBios (Erlan Sleur)
3. Milieu Beweging Opete
4. Green Heritage Fund Suriname
5. Conservation International Suriname
6. Caribbean Institute ECSD (M. Silos)
7. Stg. Mulokot (Jupta Itoewaki)
8. VEAPS (Vereniging van Exporteurs en Agrarische Producten) (Swami Girdhari)
9. Spatial Planners Association Suriname (SPASU)
10. Access Suriname Travel (Sirano Zalman)
11. Stg. Healthy Root Wealthy Fruit (Bea Lachhunsing)
12. Santour Foundation (H. Sijlbing)

Voor meer info kunt u bellen 8504521/8182884/8587027


Reacties

Populaire posts van deze blog

Salarisverhoging van min. SRD 4000,- voor leerkrachten in Suriname?

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen