Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2020 tonen

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Criminelen doen als Corona hulpverleners

Informatie heeft de politie bereikt dat criminelen op woonadressen gaan en zich voor doen als politieambtenaren en B.O.G. medewerkers met het doel in de huizen toegelaten te worden, omdat zij informatie zouden hebben dat op die adressen met het corona virus besmette personen woonachtig zouden zijn. Tot op dit moment zullen leden van het “Quik Response Team” voor wat het corona virus (covid 19) betreft alleen naar woningen gaan wanneer een huisbewoner gebeld heeft op het telefoonnummer 178. Als het team op grond van de verkregen informatie van de beller besluit aan huis te komen zal men dat doen met een ambulance. Wanner het team onderweg is naar het woonadres zal er gebeld worden dat zij in aantocht is. Voorts zullen de leden van het team zich als zodanig legitimeren wanneer zij ter plaatse zijn aangekomen.

Foto: ANS & KKF als quarantaine ruimte in gebruik gesteld

Foto: Kennt Liu vsu Kenny Liu Kenny Liu

EBS onderpand???

Naar aanleiding van berichten verschenen op social media als zou de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) of vitale onderdelen van het bedrijf als onderpand dienen voor het aangaan van een internationale lening, wenst het bedrijf met klem aan te geven dat daar hoegenaamd, op geen enkele wijze sprake van is en kwalificeert deze vorm van berichtgeving, op zijn zachts uitgedrukt, als destabiliserend, met de kennelijke bedoeling de samenleving verder in een panieksituatie te doen belanden. De N.V. EBS betreurt het dat personen op deze wijze proberen onnodig een paniekreactie teweeg te brengen. De N.V. EBS keurt deze vorm van berichtgeving af en verwijst deze derhalve naar het rijk der fabelen. Het bedrijf wenst voorts te benadrukken dat zij onder alle omstandigheden haar plichten, namelijk het leveren van elektriciteit en gas aan de Surinaamse gemeenschap, zal blijven nakomen. Bron: DB