Waarnemend algemeen directeur NV Grassalco gaat uitdagingen aan

"NV Grassalco heeft in de afgelopen zeven jaren onder ex-president-directeur, Sergio Akiemboto, nu minister van Natuurlijke Hulpbronnen, een enorme groei doorgemaakt. Het zal dus een uitdaging zijn die groei minimaal te evenaren en voorbij te streven. Echter is het een uitdaging die wij niet uit de weg gaan. Waarom? Omdat we weten dat we kunnen rekenen op dezelfde staf en medewerkers… en een minister van Natuurlijke Hulpbronnen die beter dan wie dan ook weet waar het bedrijf naar toe moet gaan". Dit zegt waarnemend algemeen directeur van het staatsmijnbouwbedrijf, Linus Diko. Hij was daarvoor president-commissaris van het bedrijf. 

De uitdagingen liggen in de verwachtingen die er in de gemeenschap zijn ontstaan omtrent het bedrijf, merkt Diko op. Deze week wordt gestart met een fraude- en risk assessmenttraining voor alle medewerkers van Grassalco. Dit moet helpen de cultuur van transparantie te bevorderen en corruptie en fraude tegen te gaan. In de loop van de week arriveren de experts voor het forensische onderzoek, na de doorlichting van het bedrijf enkele weken terug. Als president-commissaris was Diko gedetailleerd op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Grassalco. 

Op de vraag over wat de prioriteiten zijn, antwoordt Diko dat natuurlijk het bedrijf laten renderen voor de aandeelhouders "maar om dat adequaat te doen moeten wij het volgende realiseren: 
i) Op Maripaston Surinames eerste goudmijn (midscale) opzetten waartoe wij heel hard op weg zijn (tweede helft van het jaar zullen er mededelingen daaromtrent komen).
ii) De capaciteit en efficiëntie van onze steenslagproductie op Royal Hill vergroten alsook verder gaan met voorbereidende onderzoekingen op onze andere concessies met het oog op de lokale en de buitenlandse markt (denk vooral aan de ontwikkelingen in buurland Guyana waar wij ook al enkele jaren naartoe exporteren).
iii) Continueren met ons natuursteen project in Patamacca waar wij met een buitenlandse partner samenwerken in de productie.  Alsook de feasibility studies over het opzetten van een plant ter verwerking van onze eigen natuursteen te Coermotibo afronden.
iv) Ons plantvermeerderingsbedrijf Invitro plant is ondertussen verzelfstandigd en is een dochteronderneming van Grassalco.  Door processen hier zoals bij de drie vorige goed doorblijven begeleiden met als doel nogmaals de aandeelhouder rendement op te brengen.  En gelooft u mij dat zal ook gebeuren," stelt de nieuwe CEO van het bedrijf. 

Diko zegt dat voortbouwend op de basis die de afgelopen zeven jaren is gelegd, hij kan verzekeren dat de toekomst van Grassalco NV er zeer rooskleurig uitziet. Grassalco wordt een bedrijf naar analogie van Staatsolie voor zijn aandeelhouders, voorspelt Diko. 

Starnieuws

Een reactie posten

0 Reacties