Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

Procureur-generaal zal een vooronderzoek instellen in kwestie SPSB

President Desi Bouterse heeft naar aanleiding van de mogelijke grootschalige malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) overleg gevoerd op het presidentieel paleis. Uit dit overleg is bekend geworden dat de procureur-generaal (pg) een vooronderzoek zal instellen. In verband met het onderzoek moeten de verantwoordelijke functionarissen gepaste afstand houden en verlof opnemen zolang het onderzoek loopt, meldt het NII.
Aan dit overleg hebben verder deelgenomen de ministers van Financiën en Justitie en Politie, de procureur-generaal, de governor van de Centrale Bank van Suriname, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank.
Volgend op dit overleg wenst de regering het volgende bekend te maken:
Aan de procureur-generaal zijn inmiddels documenten ter hand gesteld op basis waarvan allereerst een vooronderzoek wordt ingesteld, ten einde na te gaan of deze documenten werkelijk van de bank afkomstig zijn.
Voor dat vooronderzoek heeft de minister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst en het accountantskantoor Lutchman de opdracht verstrekt voor een intern onderzoek, aan welk onderzoek een forensisch registeraccountant zal worden toegevoegd.
Mocht komen vast te staan dat de betreffende informatie van de SPSB afkomstig is, dan zal de vraag beantwoord worden of er mogelijk sprake is van enig gepleegd strafbaar feit dat een, onder leiding van het Openbaar Ministerie uit te voeren strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigt.
Inmiddels zullen de verantwoordelijke functionarissen gepaste afstand houden van het onderzoek door verlof op te nemen zolang het onderzoek voortduurt.
Aan de gemeenschap wordt inmiddels de verzekering gegeven dat de regering deze aangelegenheid serieus opvat en de geëigende maatregelen heeft genomen.
srherald

Reacties

Populaire posts van deze blog

Salarisverhoging van min. SRD 4000,- voor leerkrachten in Suriname?

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen