Vragen van het parlement omtrent begrotingsbehandeling is al drie weken ‘on hold’

De begrotingsbehandeling is al drie weken ‘on hold’. De regering zou de vragen van het parlement, die gesteld werden in de eerste ronde, moeten beantwoorden. Hiervoor had zij een week de ruimte gevraagd. 

Echter, de beantwoording laat al drie weken op zich wachten. Voornamelijk DNA-leden uit de oppositie zijn ontstemd erover dat er geen mededeling is gedaan door de parlementsleiding over het uitblijven van de beantwoording.

"Er is als zodanig geen mededeling gedaan. Ik betreur het, want we zitten in de vierde maand van het jaar waarbij de begroting over 2019 wordt behandeld", zegt Marinus Bee, waarnemend Abop-fractieleider. Hij vermoedt dat de regering meer tijd nodig heeft vanwege de misstanden die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen. 

Oppositiegenoot Patricia Etnel van de NPS-fractie zegt dat het gebruik is dat de beleidsmakers antwoord geven twee à drie dagen nadat de vragen gesteld zijn. "De regering doet wat haar goed dunkt. Zij toont geen respect voor het feit dat tijdens de begrotingsbehandeling het beleid van de regering wordt besproken. We krijgen het gevoel dat de regering dokt voor de vragen van het volk", aldus Etnel.

Mahinder Jogi, van de VHP-fractie die de afgelopen tijd de scheve staats die ministers hebben gereden aan de orde heeft gesteld, formuleert het als volgt: "Deze regering heeft geen besef van waardigheid en integriteit." Hij verwacht dat de regering serieus omgaat met het gegeven woord. "Als je een land bestuurt moet men op je woord af kunnen gaan. Als de beantwoording zo lang op zich laat wachten, geeft het aan dat er niet alleen moreel-ethisch iets mis is, maar ook politiek-bestuurlijk." 

Jogi merkt op dat de regering op vele zaken geen antwoord heeft. Hij vraagt zich af waar zij het geld vandaan zal halen om de begroting kloppend te maken, daar er een begrotingstekort van vijftig procent is. "De regering bekommert zich niet over wat er gebeurt en wat er zal gebeuren. Het beleid is zoek, hoop en perspectief zijn zoek, verdiencapaciteit is zoek en het vertrouwen is zoek."
Rashied Doekie van de NDP-fractie noemt het de 'normaalste zaak' dat de regering meer tijd nodig heeft. "De begrotingen zullen doorgaan. 

Bijna alle noemenswaardige vragen zijn terstond door de regering beantwoord." Doekie zegt dat het geen wet van Meden en Perzen is dat er binnen een week antwoord moet komen. Het feit dat minister Lekram Soerdjan van LVV zijn ontslag heeft ingediend en minister Roline Samsoedien van RGB is opgestapt, ziet hij niet als een obstakel voor de verdere behandeling van de begroting. "Er zijn interim-ministers. De regering is ondeelbaar."

DWT

Een reactie posten

0 Reacties