Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

Baby Wannes behandeling is reeds gaande in Columbia

Baby Wannes, die de afgelopen dagen veel in de publiciteit verschenen is, vertrekt naar Columbia voor diagnose vaststelling. Dit is mogelijk gemaakt door tussenkomst van de staat Suriname. Elke ingezetene kan ten laste van de Staat Suriname naar het buitenland uitgezonden worden voor medische behandeling. De procedure die hiervoor van kracht is, is vervat in de afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw Voorzieningen (ARMULOV).
De behandelende specialist kan indien hij vaststelt dat de patiënt medisch niet verder in Suriname adequaat behandeld kan worden, de Geneeskundige Commissie van het Ministerie van Volksgezondheid vragen om de desbetreffende patiënt voor uitzending naar het buitenland ten laste van de Staat Suriname in aanmerking te laten komen. Indien (of nadat) voornoemde commissie de aanvraag positief heeft beoordeeld, wordt het besluit aan het Staatsziekenfonds (SZF) medegedeeld. Het SZF is vervolgens belast met de uitzending van de patiënt naar het desbetreffend land. Vooralsnog worden patiënten in dit kader voornamelijk uitgezonden naar Columbia en in enkele gevallen naar Nederland. Het SZF komt formeel dus pas in beeld nadat de eerdergenoemde commissie het besluit tot uitzending heeft genomen. Het SZF heeft in Columbia reeds afspraken over de medische behandeling van patiënten met enkele ziekenhuizen en tevens is er ook huisvesting en sociale begeleiding door het SZF aldaar geregeld. Nadat het SZF in kennis is gesteld van het besluit van de Geneeskundige Commissie, wordt de patiënt en diens familie door het SZF opgeroepen en wordt de totale uitzending in detail met de patiënt en de familie besproken.
In het geval van baby Wannes is het SZF formeel op woensdag 17 april 2019 in kennis gesteld van het besluit. Het besluit is dat de aanvraag voor de uitzending van baby Wannes is goedgekeurd en wel naar Columbia voor de diagnose vaststelling. Vóór 17 april 2019 zijn er wel afstemmingsmomenten geweest tussen het SZF en de Geneeskundige Commissie over de opties die er zouden kunnen zijn voor baby Wannes. Hierdoor kon het SZF nadat zij formeel dus in kennis was gesteld over het besluit van de commissie, afrondende afspraken maken en handelingen verrichten opdat de uitzending zo spoedig mogelijk gerealiseerd kon worden. 
De ouders van baby Wannes zijn op donderdag 18 april 2019 door het SZF ontvangen en de details omtrent de uitzending zijn uitputtend met hen besproken. Inmiddels had het SZF ook de bevestiging ontvangen vanuit Columbia dat de air ambulance op schema was om op vrijdag 19 april aan te komen in Suriname om baby Wannes en de moeder te vervoeren naar Columbia. Het SZF heeft alle inspanningen gedaan om de vader met een lijnvlucht ook op vrijdag 19 april te laten vertrekken naar Columbia. De kosten voor de uitzending inclusief de kosten van de air ambulance voor baby Wannes en de moeder zijn voor rekening van de Staat Suriname.
deboodschap

Reacties

Populaire posts van deze blog

Salarisverhoging van min. SRD 4000,- voor leerkrachten in Suriname?

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen