Staatsschuld tot nu toe SRD18.676,6 miljoen

De regering Bouterse I en II hebben door tussenkomst van Gillmore Hoefdraad, ongeveer 100 leningen afgesloten bij verschillende instanties. Op de website van het Bureau voor de Staatsschuld, kan een ieder zien hoe het staat met de leningen vanaf het jaar 2012 tot en met 2018. 

De leenovereenkomsten zijn gedetailleerd uitgewerkt en geven de geleende bedragen aan en waarvoor het geld bestemd was. Nadat Keerpunt alle leenovereenkomsten nauwkeurig heeft bekeken, kunnen wij met zekerheid stellen, dat de regering Bouterse I en II in de afgelopen zes jaar het klaar hebben gespeeld om grote buitenlandse en binnenlandse schulden te maken, zonder enige overweging hoe dit geld überhaupt terugbetaald zal worden. Volgens een bericht uit Dagblad Suriname van dinsdag 12 maart jongstleden, is er in totaal US-dollar 3 miljard geleend, waarvan twee derde deel afkomstig is uit het buitenland. 
De grootste geldschieters van de Staat Suriname zijn: het Oppenheimer Fund, de Volksrepubliek China, de Islamic Development Bank (IsDB), de Inter American Development Bank (IDB) en onze eigen Centrale Bank. De meest opvallende leningen zijn de staatsobligaties via het Oppenheimer Fund, waarbij 550 miljoen US-dollar werd geleend tegen een jaarlijkse interest van 9,25 procent, wat neerkomt op een slordige 50 miljoen dollar per jaar. De looptijd van de lening bedraagt tien jaar. Op 19 oktober 2026 zal de regering die op dat moment aan de macht is, dus zomaar eventjes 1 miljard US-dollar terug moeten betalen, dus bijna het dubbele van wat oorspronkelijk werd geleend. Maar we zijn al zo bekend met deze werkwijze van de regering Bouterse, want sinds 2015 probeert zij met allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier in overeind te houden. 
Er zijn in de afgelopen zes jaar verschillende leningen afgesloten door de regering Bouterse, maar tot nu toe is er geen transparantie gedemonstreerd, waar het geld daadwerkelijk aan wordt besteed. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld is de totale staatsschuld tot nu toe SRD18.676,6 miljoen, maar hoe reëel is dit bedrag, wanneer we bliksems goed weten, dat de staat miljoenen US-dollars heeft geleend in binnen -en buitenland? Als het om alle leningen gaat en over de bestemming van het geld, wordt de media zelden of nooit ingelicht. Dan vindt de regering het vreemd, wanneer ze wordt voorgehouden dat geld verdampt. Maar hoe moet je het anders betitelen wanneer het meeste geld van de vele leningen van de regering Bouterse zonder verantwoording wordt uitgegeven? 

Er zijn leningen op de website van het Bureau voor de Staatsschuld die niet reëel zijn als je kijkt naar de uitleg en de bestemming van deze enorme bedragen. Om maar een voorbeeld te geven: er worden momenteel werkzaamheden verricht in de Sommelsdijckkreek. Hiervoor is er een bedrag US-dollar 18.089.916,67 ten behoeve van het Nationale Uitvoeringsbedrijf uitgetrokken. Deze lening heeft een grace-periode van drie jaar. Maar waren deze werkzaamheden wel nodig? Hoe geniet het gebied rondom de Palmentuin prioriteit boven zaken zoals onze gezondheidszorg? Kon dit geld niet beter besteed worden in onze ziekenhuizen? 

Daarnaast zijn er zoveel andere sectoren en/of bedrijven die nog geld moeten ontvangen van de overheid. Als zij hun geld niet binnenkort ontvangen, kunnen zij failliet gaan. Maar om terug te komen op de resultaten van het Bureau voor de Staatsschuld, waarbij de totale staatsschuld tot nu toe SRD18.676,6 miljoen bedraagt. Dit bedrag lijkt fictief wanneer je de overzichten van de binnen- en buitenlandse schulden nauwkeurig bekijkt. Het is overduidelijk dat de staat Suriname miljoenen US-dollars heeft geleend van het binnen -en buitenland en dat de grace periods zijn afgesloten voor ongeveer vijf tot vijftien jaar, maar dan zal de regering die na 2020 aan de macht komt, deze enorme bedragen moeten aflossen.

Dagbladdewest

Een reactie posten

0 Reacties