Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

De commerciële banken kunnen giraal allemaal aan hun verplichtingen voldoen om tegoeden van cliënten beschikbaar te stellen

De afgelopen dagen hebben veel gedupeerde rekeninghouders hun misnoegen geuit en hun ervaringen gedeeld over het feit dat ze onvoldoende over hun US-dollar tegoeden kunnen beschikken bij opvraging bij de banken. 

Er heerst onbegrip, frustratie en zelfs wantrouwen jegens de banken. Sommigen schuiven de schuld van de ontstane situatie in de schoenen van de regering.
Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging tevens directeur van Finabank zegt dat zijn bank, ertoe over is gegaan om het verstrekken van contante US dollars aan het publiek te beperken ten gunste van de goudsector die een grote behoefte heeft aan contant geld. "We hebben besloten de goudsector te blijven voeden, omdat deze sector nu enorm veel geld aan het land oplevert", aldus Frangie. Hij vraagt zich af waarom mensen in de particuliere sector plotseling bedragen van 20.000 US dollar en 30.000 US dollar nodig hebben. "Als je dat soort bedragen wil, moet je reserveren, zoals het bij banken in het buitenland ook gebeurt".

Frangie legt verder uit dat de huidige situatie niet van dien aard is en dat overwogen wordt rekeninghouders Surinaamse dollars te geven wanneer ze US dollar tegoeden willen opnemen. Uit hoofde van de liquiditeitsvereisten van de Centrale Bank heeft Finabank zes jaar geleden haar algemene voorwaarden aangepast en een noodvoorziening daarin opgenomen. Deze voorziet erin dat cliënten altijd over hun geld kunnen beschikken, zij het in een andere muntsoort. "Dit zullen we alleen in tijden van hoge nood doen, maar van zo een situatie is momenteel totaal geen sprake."

De voorzitter van de bankiersvereniging stelt, dat er juist een situatie van overliquiditeit heerst, omdat de kredietverlening aan het publiek is afgenomen, "terwijl mensen blijven sparen". "We kunnen giraal aan alle verplichtingen voldoen. We zijn voldoende liquide." De huidige situatie heeft volgens hem niets te maken met de ontwikkelingen rond de vervanging van de governor van de Centrale Bank. Frangie noemt twee oorzaken of redenen: de aanhouding van een geldzending vorig jaar in Nederland met als gevolg stremming van de import van US dollars en het feit dat Surinames financiële sector zal worden geëvalueerd om na te gaan of aan de Internationale vereisten worden voldaan.

DWT

Reacties

Populaire posts van deze blog

Salarisverhoging van min. SRD 4000,- voor leerkrachten in Suriname?

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen