Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

Stop Human Trafficking!, Doe er wat aan! Bel 155


Stop Human Trafficking!
Kijk om je heen, Doe er wat aan! Bel 155, De hulplijn
Het Ministerie van Justitie en Politie heeft vandaag een Trafficking In Persons (Mensenhandel) conferentie georganiseerd. De conferentie is gehouden in de Ballroom van Torarica en is onderdeel van een bewustzijnscampagne over mensenhandel en mensensmokkel met als thema ‘Kijk om je heen doe er wat aan’. Minister Getrouw benadrukte in zijn toespraak dat mensenhandel een misdaad is die agressief aangepakt moet worden om het aantal slachtoffers terug te brengen/ de daders te demotiveren.
De misdaad bij mensenhandel gaat gepaard met mensonterende omstandigheden, waarbij de fundamentele rechten van het slachtoffer worden geschonden. Voor 2019 is er een actieplan samengesteld. Bij de bestrijding zijn een aantal aspecten meegenomen, namelijk: preventie van mensenhandel en het zoveel mogelijk geven van voorlichting aan de gemeenschap. Er zal volgens Getrouw een agressief handhavingsbeleid worden uitgevoerd. 
Het is de taak van de overheid, de samenleving,het bedrijfsleven alsook de internationale gemeenschap om een eind te brengen aan mensenhandel. Om dit doel te kunnen bereiken is het van belang dat de bewustwording van burgers met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel wordt vergroot. Lucretia Redan, voorzitter van de commissie Trafficking In Person (TIP) zegt dat het belangrijk is dat de eerstelijnsignalen van mensenhandel herkend en doorgespeeld worden aan de autoriteiten. “ We alone can not do it. We need ure cooperation”, luidt de oproep.
Enkele kenmerkende gedragsindicatoren van slachtoffers:
- Uiterst passief
- Zichtbare nervositeit ( vermijden oogcontact)
- Littekens
- Het niet correct weten te noemen van persoonlijke gegevens, geen controle eigen reisdocumenten
Districtscommissaris Mike Nerkust, commissie voorzitter Redan, en Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday zaten aan als panelleden tijdens deze conferentie.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Salarisverhoging van min. SRD 4000,- voor leerkrachten in Suriname?

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen