Sterke winden en hoge golven kunnen de prijs van vis beïnvloeden

De Mark Lall, bestuurslid van het Visserscollectief, zegt dat sterke winden en hoge golven voor de kust van ons land, het werk van de vissers kunnen bemoeilijken. Bij rustig weer is het werk minder arbeidsintensief en dit kan ertoe leiden dat de prijs van vis kan beïnvloeden. 

De prijzen van de verschillende vissoorten worden bepaald door vraag en aanbod. “Door de weersomstandigheden kunnen we minder vrij werken en is de visvangst slecht”, aldus Lall. Aan de hand van de vangsten en het aanbod, kan het volgens hem zijn dat vis duurder wordt.
Lall zegt dat het voor vissers in dit seizoen heel moeilijk is om een beetje winst te maken. De vissers kijken op welke zaken zij kunnen besparen om toch nog wat winst te maken. 

Het Visserscollectief heeft vanavond een algemene ledenvergadering uitgeschreven waar dit probleem ook aan de orde komt.
Lall haalt aan dat het geen zin heeft om te vechten voor vergunningen en het inzetten van meer boten om meer vis te vangen. Volgens hem is het belangrijk dat het huidige bestand goed wordt onderhouden en behandeld. Het uitgeven van meer SK- en SKB-vergunningen zal volgens hem ervoor zorgen dat vissers onder nog hogere kosten zullen moeten werken. Lall benadrukt dat het Visserscollectief gaat voor duurzaam beheer van het visbestand en duurzame visserij. De leden zullen hierover wegwijs worden gemaakt.


De organisatie wil volgens Lall een gesprek aangaan met Lekhram Soerdjan, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, om te praten over het vergunningenbeleid van het ministerie en om na te gaan als er meer vergunningen zijn verstrekt voor de binnenvaartvisserij. Het Visserscollectief wil weten waar het aan toe is. Zaken zoals te veel boten, moet het collectief inleveren of moet het meer controle uitoefenen, wil het eveneens bespreken met de bewindsman.


Van de LVV-minister wil het Visserscollectief ook klaarheid over hoe het verder moet met de Chinese hektrawlers, want ondanks dat het ministerie geen vergunningen heeft verleend, liggen de schepen nog voor de kust van ons land. Lall heeft het vermoeden dat de autoriteiten deze schepen toch proberen te faciliteren door een nieuwe categorie Visserij – de Mid-Sea Trawler Fishery- in te voeren. De visserijsector heeft de minister in een schrijven gevraagd de inspectierapporten van de Chinese hektrawlers vrij te geven, maar tot op heden heeft de minister niet gereageerd op het verzoek. Intussen is er een kort geding aangespannen om de rapporten vrij te krijgen.

Een reactie posten

0 Reacties