Posts

Posts uit februari, 2019 tonen

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

Politiebond verbiedt leden op te treden tegen rij- en voertuigenbelasting,

Afbeelding
Politiebond verbiedt leden op te treden tegen wanbetalers rij- en voertuigenbelasting, tot er duidelijke instructies gegeven worden door het Openbaar Ministerie. Hier de verklaring van de Surinaamse Politiebond:

Tot 13 maart geen politiecontrole Rij- en Voertuigenbelasting

Afbeelding
Politieambtenaren zullen tot en met 13 maart van dit jaar geen specifieke controle uitoefenen op de naleving van de Wet Rij -en Voertuigenbelasting. Na 13 maart zal de politie conform die wet optreden tegen personen die de wet niet naleven. De eigenaar op wiens naam het voertuig staat is de belasting verschuldigd; alsook de houder die het rij- of voertuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft. Op grond van artikel 10 van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting moeten onder andere politie- en douaneambtenaren toezien op de naleving van deze wet. Noot: Artikel 2 Rij- en Voertuigen belasting Het belastbaar feit is het hebben van een voertuig op de weg. Vermeldenswaard is dat ook voertuigen die niet in rijdende staat zijn, maar zich bevinden op de weg, belast zijn. DBS

Sterke winden en hoge golven kunnen de prijs van vis beïnvloeden

Afbeelding
De Mark Lall, bestuurslid van het Visserscollectief, zegt dat  sterke winden en hoge golven voor de kust van ons land, het werk van de vissers kunnen  bemoeilijken . Bij rustig weer is het werk minder arbeidsintensief en  dit kan ertoe leiden dat de prijs van vis kan beïnvloeden.  De prijzen van de verschillende vissoorten worden bepaald door vraag en aanbod. “Door de weersomstandigheden kunnen we minder vrij werken en is de visvangst slecht”, aldus Lall. Aan de hand van de vangsten en het aanbod, kan het volgens hem zijn dat vis duurder wordt. Lall zegt dat het voor vissers in dit seizoen heel moeilijk is om een beetje winst te maken. De vissers kijken op welke zaken zij kunnen besparen om toch nog wat winst te maken.  Het Visserscollectief heeft vanavond een algemene ledenvergadering uitgeschreven waar dit probleem ook aan de orde komt. Lall haalt aan dat het geen zin heeft om te vechten voor vergunningen en het inzetten van meer boten om meer vis te vangen. Volgens hem is het

Woningbrand te Blauwgrond

Afbeelding
Vanmorgen rond 4 uur vond een w oningbrand plaats aan de J.S. Rebostraat te Blauwgrond. Bron DBS

Overtreders van Rij- en Voertuigenbelasting zullen gesanctioneerd worden door de politie

Afbeelding
Ingaande 1 maart 2019 zal de uitvoering van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2019 van kracht worden. Er zal streng erop toegezien worden dat de wet wordt nageleefd. Overtreders van deze wet zullen gesanctioneerd worden. Dat vermeld de voorlichtingsdienst van de Korps Politie Suriname vandaag. Eerder is aangeven dat de politie geen instructies gekregen heeft over hoe op te treden tegen mensen die deze belasting niet hebben betaald. Waarschijnlijk is de instructies intussen gegeven aan de politie. De belasting is ingegaan per 1 januari. De regering heeft besloten twee maanden uitstel te geven, omdat de faciliteiten te wensen overlieten en veel mensen klaagden. Enkele van de veel gehoorde klachten zijn dat het systeem is uitgevallen en de stickers op zijn. Mensen die lange tijd in de rij gestaan hadden, kregen tot hun irritatie te horen dat ze de volgende dag terug moeten komen. Zij konden zich wel registreren.

Twee verdachten aangehouden door Politie van Uitvlugt.

Afbeelding
Op 26 februari is een militair en een burger aangehouden en in verzekering gesteld door d e politie van Uitvlugt Paramaribo.  Deze twee verdachten, Shaquil V. (24) en Roche H. (25), hebben op een bedrijfsterrein een man mishandeld en kapverwondingen toegebracht. Uit het onderzoek blijkt dat het motief van deze mishandeling een vrouw betreft. De vrouw was blijkbaar van twee suikerstokken aan het genieten. Ze had een relatie met het slachtoffer, en ze had ook tegelijkertijd ook een relatie met een van de daders die militair is. De losbandige vrouw gebruikte het geld van de militair om benzine voor de auto die hij voor haar gekocht had te tanken en daarmee met haar nieuwe vlam (het huidige slachtoffer) te gaan feesten en het slachtoffer uit eten te brengen en kleren voor hem te kopen. De politie heeft Roche en Shaquil die militair is in verzekering gesteld. Verder onderzoek is nog gaande.

SLM Boeing 777 annuleert vlucht naar Amsterdam

Afbeelding
De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft de vlucht van vrijdag naar Amsterdam geannuleerd. Passagiers kregen eerst te horen dat er vertraging was en uiteindelijk werd de vlucht niet meer uitgevoerd. De passagiers hadden al ingecheckt sedert 20.00u, want het toestel zou rond 22.30u vertekken.  Om 1.30 uur zaterdag is besloten de vlucht niet meer uit te voeren. Waarbij de passagier terug konden gaan naar hun huis of hotel. De geannuleerde vlucht (PY994) wordt vandaag (28 februari) uitgevoerd. 

Robert-Gray van Trikt (47), die nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS)

Afbeelding
Per 1 maart wordt  Robert-Gray van Trikt (47), die  nieuwe  governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om een reactie gevraagd hierover, zegt aan Starnieuws dat Van Trikt versneld de Surinaamse nationaliteit zal krijgen. Dit wordt volgens de bewindsman vandaag nog in orde gemaakt.  Van Trikt is zoon van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij is geboren in Leiden, Nederland. De aankomende governor is in januari benoemd tot regeringscommissaris van de CBvS. Hij is in de plaats gekomen van Silvano Tjong-Ahin, die sinds 2016 de leiding had van de raad. Ook oud-bankdirecteur van De Surinaamsche Bank, Sigmund Proeve, is in januari benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de CBvS. De functie van regeringscommissaris wordt vacant met de nieuwe functie van Van Trikt.  Van Trikt was vóór zijn benoeming als regeringscommissaris lid van de raad van commissarissen bij de Hakrinbank. Hij is daar afgetreden. Hij

Stop Human Trafficking!, Doe er wat aan! Bel 155

Afbeelding
Stop Human Trafficking! Kijk om je heen, Doe er wat aan! Bel 155, De hulplijn Het Ministerie van Justitie en Politie heeft vandaag een Trafficking In Persons (Mensenhandel) conferentie georganiseerd. De conferentie is gehouden in de Ballroom van Torarica en is onderdeel van een bewustzijnscampagne over mensenhandel en mensensmokkel met als thema ‘Kijk om je heen doe er wat aan’. Minister Getrouw benadrukte in zijn toespraak dat mensenhandel een misdaad is die agressief aangep akt moet worden om het aantal slachtoffers terug te brengen/ de daders te demotiveren. De misdaad bij mensenhandel gaat gepaard met mensonterende omstandigheden, waarbij de fundamentele rechten van het slachtoffer worden geschonden. Voor 2019 is er een actieplan samengesteld. Bij de bestrijding zijn een aantal aspecten meegenomen, namelijk: preventie van mensenhandel en het zoveel mogelijk geven van voorlichting aan de gemeenschap. Er zal volgens Getrouw een agressief handhavingsbeleid worden uitgevoer

Suriname: Twee smokkelaars betrapt toen ze drugs binnen cellenhuis wilden smokkelen

Afbeelding
De 21-jarige David, S. en de 20-jarige Shaniel, S. zijn in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 februari op heterdaad betrapt door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) toen zij drugs en andere verboden spullen het vrouwencellenhuis te bureau Geyersvlijt binnen wilden smokkelen. Leden van het RBTP, die op surveillance waren, zagen David en Shaniel verdacht in de richting van het vrouwencellenhuis gaan. De wetsdienaren stelden een onderzoek in en hielden deze twee jongemannen aan, nadat bij hun is aangetroffen en in beslag is genomen 60 gram marihuana, 44 gram “sukru’’(synthetische drug), 1 gram hasj, 2 flessen alcohol, 6 losse sigaretten en een mobiele telefoontoestel. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn David,S. en Shaniel, S. in verzekering gesteld. KPS

VHP: NDP speelt blufpoker met haar rekensommetjes

Afbeelding
VHP die een nieuwe realiteit heeft geschapen door haar transformatie, zowel binnen als buiten de partij, terwijl de NDP nog rekent vanuit oude paradigma’s.  Het was toch de NDP die tijdens de laatste verkiezingen de VHP opriep zich los te werken uit de V7 combinatie en alleen de strijd aan te gaan?  Ze is op haar wenken bediend, de VHP gaat zelfstandig de verkiezingen in, heeft zich getransformeerd tot een nationale partij en voert strijd om de stem van elke Surinamer, ongeacht ras, afkomst of woonplaats. De VHP groeit en manifesteert zich als een 'Orange Movement', die aanspreekt. Vriend en vijand hebben daar niet alleen hun verbazing, maar ook hun waardering over uit gesproken. De nieuwe VHP staat als een huis en groeit als kool. Een open huis waar iedereen die Suriname wil redden, welkom is. Een partij die durf toont, laat zien dat zij ondanks haar oppositierol het leven van mensen kan verbeteren. Het zichtbaarst op dit moment in het binnenland.  Het is dus begrijpelijk d

Bouterse: sociaal media verspreid alleen negativiteit

Afbeelding
President Desi Bouterse heeft gisteren uitgehaald naar mensen die lasterpraatjes via social media verspreiden. Bouterse noemde het ‘takru taki’ en zei dat het een hinderlijke eigenschap van sommige mensen is.  Bouterse vraagt zich af waar mensen de tijd vandaan halen om zich constant zo negatief met social media bezig te houden. “We moeten dat ding goed gebruiken. Als je zoveel bezig bent dan is het niet goed. Dan studeer of werk je niet” concludeert de president. Het voorval van het ontslag van Gersie werd uitgebreid op social media besproken en de oppositie maakt het hem ook niet makkelijk want de politieke Facebook pagina’s en groepen rijzen als paddestoelen uit de grond. Social media in Suriname wordt voor alles gebruikt. Veel Surinamers verdienen hun dagelijkse brood mee. Bouterse was degene die in 2015 social media erg populair in Suriname gemaakt heeft door het voor zijn verkiezingen te gebruiken ..Social media heeft in 2015 een hele grote invloed op de verkiezingen in

Inbreker van 17 jaar aangehouden

Afbeelding
Politie van Santo Dorp houdt de 17-jarige J.E. aan op zaterdag 23 februari te Sunny Point. J.E. wordt ervan verdacht zich in die ochtend van dezelfde dag schuldig te hebben gemaakt aan inbraak in een woning. De eigenaar die in diepe rust was, werd op een bepaald moment wakker door geluiden die uit de richting van de woonkamer kwamen. Hij stond op, stelde een onderzoek in en zag J.E. uit een raam waarvan de glazen schoepen kapot waren geslagen, naar buiten klauteren. Hij ging de inbreker achterna en hield hem na een korte achtervolging aan. De man des huizes droeg de inbreker over aan de ingeschakelde politie. J.E. heeft niets weg kunnen nemen, omdat hij gestoord en betrapt is door de eigenaar van de woning. Op hem werd een schroevendraaier aangetroffen en inbeslaggenomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is J.E. in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd is hij ondergebracht in het jeugdcellenhuis in het Doorgang Centrum te Opa Doeli. Het onderzoek in deze

Instagram achtervolger aangehouden door de politie

Afbeelding
In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 februari is d e 20-jarige Ricky H. na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de  politie van ressort Uitvlugt. De wetsdienaren werden ingeschakeld voor een geval van een ongewenste gast op een adres in het ressort. Daar aangekomen werden twee jonge vrouwen bij hun buren aangetroffen. Zij verklaarden dat zij een show hadden bezocht aan de Lalarookhweg. Na beëindiging van de show verlieten zij de locatie, richting hun woning. Op een bepaald moment merkten zij dat ze achtervolgd werden door een bij hun onbekend manspersoon. De dames klopten aan bij de buren voor hulp. De buren schakelden de politie in.  Terwijl zij bij de buren waren, liep de man verder. Bij de komst van de politie deden zij samen met de wetsdienaren hun woning aan. De politie stelde een onderzoek in de woning van de jonge vrouwen in. Al gauw bleek dat  Ricky zich toegang had verschaft tot de woning van de jonge vrouwen en zich schuil hield onde

Huis leeggeroofd van echtpaar binnen een uur

Afbeelding
Echtpaar woning te Santo Dorp werd binnen een uur na aanwezigheid thuis, leeggeroofd door criminelen. Omstreeks 09.15 uur zaterdag van huis en thuis aangekomen werd ontdekt dat de woning  van het echtpaar  compleet overhoop was gehaald. Er is vaker bij de echtpaar ingebroken, waarbij goederen uit haar woning zijn ontvreemd. Dit keer hebben de daders de achterdeur van de woning geforceerd en hebben daarbij SRD 9000, USD 500, waardevolle sieraden en een jachtgeweer van haar man meegenomen. De man had het wapen onopvallend op het bed geplaatst en middels een laken afgedekt.  Het slachtoffer zegt dat zij het niet zo breed hebben om alarm zoals camera te laten installeren. Zij wonen al langer dan 60 jaren op het adres en zijn vaker geconfronteerd met soortgelijke diefstallen. Dit geval deed zich voor aan de Kronenburgweg in het verzorgingsgebied van politie Santo Dorp. De daders zijn nog onbekend.

Luchtvaartmaatschappij Insel Air failliet verklaard

Afbeelding
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Antillen in Willemstad heeft Insel Air dinsdag failliet verklaard. Daardoor komt er na dertien jaar een eind aan het bestaan van de Curaçaose luchtvaartmaatschappij. Bewindvoerder Rogier van den Heuvel liet maandag al aan het  Antilliaans Dagblad  weten dat er een faillissement zou worden uitgesproken, dus het nieuws komt niet als een verrassing. Hij is nu samen met een collega benoemd tot curator. Marktleider Insel Air was ooit marktleider op de Antillen. Met een vloot bestaande uit Fokker 50’s, Fokker 70’s en McDonnell Douglas MD-80’s vloog de maatschappij niet alleen tussen de ABC-eilanden, maar ook naar verschillende andere bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika. Dat imperium brokkelde de afgelopen jaren steeds verder af door van een combinatie van slecht bestuur, wanbetaling van Venezuela en twijfels over de vliegveiligheid. Begin februari ging het laatste luchtwaardige toestel kapot en kort daarna werd de vliegverg

Foto: Nu gaande, Super lange rij bij EBS Kwatta voor rij en voertuigen belasting

Afbeelding
Personen die hun betalingsverplichting niet voldoen in de hoop dat de uiterste betaaldatum voor de rij- en voertuigenbelasting weer wordt uitgesteld, slaan de plank mis. De directe ontvanger van belastingen, Daniëlle Wilfrid vertelt de krant dat de uiterste betaaldag van 28 februari 2019 vaststaat en niet veranderd wordt. De mogelijkheid dat de uiterste betaaldag weer wordt verdaagd acht ze uitgesloten. Echter, bromfietsers die zich afvragen of zij ook aan de betaling moeten voldoen, hoeven zich volgens de ontvanger geen zorgen te maken. "Die groep hoeft geen belasting te betalen. Ze zijn gevrijwaard van deze vorm van belasting." Er heerste al enige tijd onduidelijkheid bij bromfietsers of zij ook de belasting moeten voldoen. Volgens de Surinaamse wet worden alleen voertuigen op twee of drie wielen die een motorvermogen hebben boven 50cc gerekend tot de categorie motorfietsen. Die groep moet wel aan de betalingsverplichting voldoen. De Particuliere Lijnbusho

Maduro Gijzelt zes journalisten voor twee uren

Afbeelding
De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft maandag zes journalisten twee uur lang tegen hun wil vastgehouden in zijn presidentiële paleis, vanwege hun kritische vragen. Dat  meldt Univision , het Spaanstalige televisiestation waarvoor de zes werken. Nadat de verslaggevers werden vrijgelaten uit het paleis van de president is hun apparatuur in beslag genomen. Dat schrijft Daniel Coronell, president van Univision in de Verenigde Staten, op Twitter. Een van de gegijzelden is de prominente journalist Jorge Ramos. ‘Hij (Maduro,  red. ) hield niet van onze vragen over het gebrek aan democratie in Venezuela, over marteling, politieke gevangenen, over de humanitaire crisis’, zei hij in een interview met Univision.  Na zeventien minuten zou Maduro het gesprek hebben afgekapt, toen hij een video te zien kreeg waarin jeugdige Venezolanen hun eten uit een vuilniswagen haalden. Vervolgens werd hun materiaal (waaronder het bandje met het interview) in beslag genomen en volgde een onder

Wilgo Valies sluit zich aan bij NPS

Afbeelding
De kogel is door de kerk. Wilgo Valies, oud-voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), heeft vanmorgen bekendgemaakt dat hij zich aansluit bij de Nationale Partij Suriname (NPS). Na een korte persconferentie heeft de voormalige vakbondsman zich aangemeld in Grun Dyari, waar hij is ontvangen door partijvoorzitter Gregory Rusland en andere NPS-toppers.  Valies zegt dat hij door meerdere politieke organisaties is benaderd. Toch was de keuze niet moeilijk omdat de NPS voor hem de meest betrouwbare en stabiele partij is. Hoewel hij niet meer actief is in de BvL, zal hij wel blijven adviseren indien daar om gevraagd wordt. Daarnaast zal hij zich ook inzetten voor andere zaken binnen de gemeenschap. "Ik zal me overal inzetten voor de ontwikkeling van de totale gemeenschap", verzekert Valies. De Ware Tijd

BREAKING NEWS: India pleegt luchtaanval op de terroristische kampen in Pakistan

Afbeelding
India heeft vannacht een luchtaanval uitgevoerd op doelen in Pakistan. Volgens Indiase media hebben twaalf Mirage 2000-gevechtsvliegtuigen bommen gedropt op een trainingskamp van de terroristische organisatie Jaish-e-Mohammed (JeM). Volgens India is het kamp volledig verwoest en zijn er veel militanten en trainers omgekomen. Pakistan zegt dat er niemand is gedood en dat de Indiase gevechtsvliegtuigen rechtsomkeert maakten toen ze werden belaagd door de Pakistaanse luchtmacht. Op de terugweg hebben de Indiase toestellen hun bommen gedropt boven onbewoond gebied, zegt een woordvoerder van het Pakistaanse leger. “Er is geen schade aangericht.” Het bombardement was in de buurt van de plaats Balakot, in het uiterste noorden van Pakistan. Inwoners bevestigen tegen de BBC en Reuters dat ze vannacht vliegtuigen en zware klappen hebben gehoord. Er zou iemand gewond zijn geraakt door rondvliegend glas. Verder vonden de dorpelingen een grote krater en was een aantal huizen verwoest.

Zes verdachten aangehouden in verband met het smokkelen van 15 runderen

Afbeelding
Awatkoemar, K ( 53) ; Dulam, S. ( 48 ) ;Ashruf, R. ( 47); Kishen, R. ( 28) ; Ozir, M. en Maikel, S. beiden 20 jaar , zijn in de avond van donderdag 21 februari op verdenking van overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen aangehouden. Het zestal wordt ervan verdacht 15 runderen vanuit Brazilië naar Suriname gesmokkeld te hebben of hieraan medeplichtig te zijn geweest. Vijf van de verdachten zijn aan de Van ’t Hogerhuysstraat aangehouden en wel tijdens het transporteren van de runderen vanuit Commewijne naar Paramaribo. De zesde verdachte heeft zich aangemeld op het bureau. De runderen zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De zes verdachten en de runderen zijn vervolgens door de plaatselijke politie overgedragen aan de afdeling Fraude voor verder onderzoek. Vanwege het feit dat het in deze gaat om een economisch delict werden de verdachten in de gelegenheid gesteld deze zaak buiten proces af te handelen. Dit nadat de politie overleg had gepleegd met het Ope

Suriname: Werknemer ontploft bedrijf vrachtwagen na woordenwisseling met leidinggevende

Afbeelding
Clarence F. (27) is aangehouden door de politie van Livorno. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de verdachte, die werkzaam was bij een bedrijf een voorwerp met een brandende lont plaatst onder de vrachtwagen. Kort daarna is een ontploffing te zien. De schade aan de vrachtwagen is beperkt gebleven dankzij snel en effectief optreden van de brandweer. Het vermoeden bestaat dat de verdachte tot deze criminele daad is overgegaan, omdat hij een woordenwisseling kreeg met een leidinggevende van het bedrijf. Clarence F. werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau te Livorno. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering is gesteld, meldt de politie Public Relations. Starnieuws

Ruim honderd Venezolanen weggelopen uit leger en gevlucht

Afbeelding
Het leger bewaakt een brug bij de Venezolaanse grens Iets meer dan honderd leden van de Venezolaanse veiligheidstroepen zijn sinds zaterdag weggelopen en naar Colombia gevlucht. Dat meldt de Colombiaanse migratiedienst. Het zijn er minder dan de Venezolaanse oppositie had gehoopt. “Tot dusver, heeft de Colombiaanse migratiedienst iets meer dan honderd leden van de Venezolaanse strijdkrachten ontvangen die hun land hebben verlaten, vluchtend voor de dictatuur van Maduro”, aldus de dienst vandaag in een verklaring. HULPGOEDEREN Zaterdag probeerde de Venezolaanse oppositie dringend noodzakelijke hulpgoederen uit Colombia en Brazilië over de afgesloten grens naar Venezuela te brengen. Het eindigde op een muur van tanks, soldaten en traangas. De gevraagde steun van de oppositie aan het Venezolaanse leger bleef uit, omdat het aantal overlopers beheersbaar bleef.

Jongen filmt tientallen vrouwen in kledingwinkel Primark Rotterdam

Afbeelding
Een 29-jarige Rotterdammer heeft tientallen vrouwen heimelijk gefilmd in de paskamers van kledingwinkel Primark in Rotterdam. Totdat hij werd betrapt. De man moest onlangs voor de rechter verschijnen. Die vindt dat de man moet worden behandeld. De verdachte, vader van een zoontje en na een verbroken relatie inwonend bij zijn ouders, meldt zich met zijn moeder bij de rechtbank. Hij geeft toe eind vorig jaar bij de Primark aan het Poolsterplein in zijn woonplaats wildvreemde vrouwen te filmen terwijl ze kleding aan het passen zijn. ,,Voor de spanning’’, legt hij met gedempte stem uit. Een van zijn slachtoffers, die onder het zijschot van het hokje een uitgestoken hand met daarin een filmend mobieltje vandaan ziet komen, slaat alarm en doet aangifte. Er staan, blijkt tijdens de inspectie van de telefoon, ook filmpjes op van andere vrouwen die kennelijk niets hebben gemerkt. De rechter wil weten of meneer iets met de filmpjes heeft gedaan. ,,Heeft u ze verspreid?’’ De man schudt het hoof

Suriname: 25 februari dag van de revolutie

Afbeelding
De oprichting van de SKM Voor de onafhankelijkheid was de Nederlandse regering verantwoordelijk voor de verdediging van Suriname. Na de onafhankelijkheid moest Suriname een eigen leger op de been zetten. Bij het oprichten van het nieuwe Surinaamse leger, de  Surinaamse Krijgsmacht (SKM) , was er een probleem: omdat vooral de officieren van het oude leger Nederlanders waren verlieten deze Suriname, en had de SKM geen officieren. Om toch voldoende  officieren  in de SKM te krijgen werd besloten deze  uit Nederland  te halen. Een verre binding met Suriname was al genoeg om in aanmerking te komen. Bovendien bleef iedereen die naar de SKM ging evenveel verdienen als in Nederland. Eén van de onderofficieren die zich liet overplaatsen was  Desi Bouterse . Oud-legerleider Desi Bouterse Onvrede binnen het leger Na de onafhankelijkheid ontstond binnen het leger een  conflict tussen de Nederlandse officieren en hun Surinaamse collega's . De officieren verdienden niet all

Regering mag weer voorschotten opnemen bij CENTRALE BANK

Afbeelding
De overeenkomst tussen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Ministerie van Financiën over het niet in de hand werken van monetaire financiering is niet langer van kracht. Deze overeenkomst werd in 2016, kort na aantreding van het tweede Kabinet Bouterse, ondertekend door Financiënminister Gillmore Hoefdraad en de ontslagen CBvS-governor Glenn Gersie. Volgens Hoefdraad is deze overeenkomst niet langer nodig omdat de financieel-economische omstandigheden gunstiger zijn dan in 2016. Dit betekent dat artikel 21 van de Bankwet wederom in werking treedt, wat inhoud dat de CBvS verplicht is tijdelijk de waarde van 10% van de staatsinkomsten aan voorschotten aan de regering te verschaffen indien die behoefte kenbaar wordt gemaakt. Aan de hand van de geschatte staatsbegroting voor 2018-2019 betekent dit dat de regering de mogelijkheid krijgt om zeker SRD 700 miljoen aan voorschotten op te nemen. Minister Hoefdraad bevestigt de reactivering van artikel 21 van de Bankwet. “Waar er

Officiële ingebruikname ‘Student Housing Campus Village’

Afbeelding
“Het moment is aangebroken voor de officiële ingebruikname van het studentenverblijf”. Dit zei de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Lilian Ferrier, tijdens haar toespraak bij de opening van de eerste fase van de ‘Student Housing Campus Village’ op vrijdag 22 februari 2019. Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) heeft de overdracht gedaan aan het MinOWC, die op haar beurt de overhandiging deed aan het bestuur van de campus. Huisvesting is vaak een obstakel voor studenten uit vooral de ver afgelegen gebieden om deel te nemen aan het hoger beroepsonderwijs. Met de opening van de campus, zal deze barrière tot het verleden gaan behoren. Volgens minister Ferrier hebben wij als gemeenschap laten zien dat wij in goed overleg en optimale inzet, grotere hoogten kunnen bereiken, niet alleen voor Suriname maar voor het heel Caraïbisch gebied. De ad interim minister van OWT&C, minister Gillmore Hoefdraad, deed een beroep op de studen

Man kaapt vliegtuig in Bangladesh en wordt doodgeschoten - Suriname Today

Afbeelding
Een Boeing 737 met 142 passagiers aan boord is in Bangladesh teruggekeerd naar het vliegveld van de zuidelijk gelegen stad Chittagong. Volgens veiligheidsbronnen heeft een passagier geprobeerd het vliegtuig te kapen. Hij gedroeg zich verdacht en zou van plan zijn geweest de cockpit binnen te dringen. Alle passagiers zijn ongedeerd uit het vliegtuig gehaald. De vlucht van Biman Bangladesh Airlines vertrok eerder vandaag uit Chittagong met Dubai als bestemming. Kort na het opstijgen keerde het toestel weer terug naar de luchthaven voor een noodlanding, bevestigt een woordvoerder van de luchtmacht van Bangladesh. De verdachte passagier, een man uit Bangladesh, is doodgeschoten door commando’s. Media melden dat hij gewapend was. Zijn motief is onbekend.

Bouterse: Mensen bluffen met 28 en 30 zetels

Afbeelding
President Desi Bouterse heeft bij de 39e herdenking van de machtsovername in 1980, vannacht stilgestaan bij de vier vernieuwingen. Er is veel werk te doen constateerde hij. Hij merkte op dat de strijd tegen de dekolonisatie nog steeds actueel is. Met het oog op de verkiezingen legde Bouterse uit dat hij niet begrijpt hoe mensen kunnen denken dat ze 28 en 30 zetels zullen krijgen.  De NDP is nog bezig met het afronden van de interne verkiezingen. Er zijn volgens hem mensen die in paniek raken wanneer anderen bezig zijn te bluffen over hoeveel zetels zij zullen halen. De tien zetels in Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne zijn volgens Bouterse een aangelegenheid van de NDP, ABOP en de BEP. Niemand heeft daar verder iets te zoeken. Mensen kunnen wel als toerist naar het binnenland gaan, maar er zijn geen zetels voor hen te halen, zelfs al zetten ze boten in. Doelende op de VHP zei Bouterse dat na 70 jaar die partij naar het binnenland gaat om een paar kernen op te richten.  Na aftrek va